İcra ve İflas Hukuku

24 Şubat 2020
Image

İcra Hukukunda Sıra Cetveli

İcra takibinde haciz edilen mallar satıldıktan sonra, satışı yapan icra müdürlüğü satış bedelini alacaklılar arasında paylaştırılır. Peki bu işlem nasıl […]