Anlaşmalı Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

 

Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmiştir. Bunlar;

a) Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları olanaksızıdır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının temel türü olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak boşanabilirler.

b)Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi;

Uygulamada bu şarttaki ikinci seçenek kullanılmaktadır. Yani eşlerin birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmektedir.

 

c)Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi;

Tarafların her ikisi de avukatla temsil edilseler bile eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

 

d) Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması

Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tazminat ve nafaka gibi hususlardır.tarafların bu husularda bir anlaşma tesis etmeleri gerekir. Tarafların bunun yanında varsa çocukların velayeti konusunda da anlaşmalrı gerekmektedir. Şüphesiz hakimin tüm bu anlaşmları uygun bulması da gerekir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Uygulamada taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Protokol hazırlanmamışsa üzerinde anlaşılan konuları tutanağa geçirtmek suretiyle de boşanmaya karar verilebilir.

 

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir.

Hak kaybını uğramamanız adıyla vekil aracılığıyla davayı takip etmenizi öneririz.

Av. Emre SAGUN – 05434879178

 

Taglar:
Afyon Afyon Avukat afyon boşanma avukatı aile hukuku anlaşmalı boşanma avukat boşanma avukatı boşanma protokolü kütahya uşak